Wednesday, October 28, 2009

BIDANG PENGAJIANKU (KESUSASTERAAN ARAB): Kesusasteraan Islam

Adab Islamiy (Kesusasteraan Islam) belum menjadi istilah yang mengalir dikalangan para sasterawan Arab pada zaman-zaman dahulu. Para pengkritik juga tidak menggunakan istilah ini dalam penilaian mereka terhadap suatu karya. Hal ini adalah kerana beberapa perkara. Antara perkara yang paling utama adalah istilah ini tidak menjadi keperluan pada zaman-zaman dahulu.

Bahasa Arab dan bangsa arab tidak dapat dipisahkan dari Islam. Bangsa Arab dan bahasanya adalah diantara bangsa dan bahasa yang paling lama dan masih kekal setelah banjir besar (taufan) yang berlaku pada zaman Nabi Nuh AS. Ia merupakan bahasa dan bangsa yang paling tua dalam sejarah manusia walaupun bukan yang paling popular dan paling gemilang. Ketuaan bahasa dan bangsa Arab ini membuatkan ramai yang keliru dan menganggap ia merupakan satu bangsa dan bahasa yang baru lahir ketika bermulanya sejarah Muhammad SAW Rasulullah di Mekah.

Kajian telah menemukan betapa bahasa Arab dan bangsanya telah ada begitu lama walau tidak banyak yang sampai kepada kita pada hari ini. Menyikapi hal ini, para ilmuan membahagikan tahapan bahasa Arab kepada dua, iaitu Arab Al-Baidah dan Arab Al-Baqiyah. Arab Al-Baidah tidak meninggalkan apa-apa warisan kepada kita melainkan apa yang telah dikisahkan Al-Quran. Ada peninggalan prasasti berupa pahatan namun sangat sedikit. Kaum yang paling popular dalam tahap ini adalah ‘Ad, Tsamud dan ‘Amaliqah.

Tahap berikutnya adalah Arab Al-Baqiah yang terbahagi kepada dua iaitu Keturunan Qahtaniyyah yang telah meninggalkan Iraq dan menuju ke Yaman. Kaum kedua adalah ‘Adnaniyyah yang merupakan keturunan Ismail Bin Ibrahim AS. Mereka tinggal dikawasan Jurhum di Mekah hinggalah ke Yaman.

Apa yang menarik adalah bahasa Arab ketika itu memiliki banyak perbezaan dari lahjah dan tulisan. Perbezaan berlaku antara bahasa Arab Qahtaniyyah dan bahasa Arab ‘Adnaniyyah. Masing-masing dari Qahtan dan Adnan mempunyai pecahan kaum yang sangat banyak dan setiap pecahan mempunyai lahjah dan tulisan mereka tersendiri. Mereka yang tidak mengetahui hakikat ini akan mengira bahawa masing-masing kaum menggunakan bahasa mereka walhal mereka masih lagi menggunakan bahasa Arab. Hal ini terbukti bilamana setiap kaum yang perbezaan lahjah mereka umpama langit dan bumi tidak memerlukan penterjemah ketika berkomunikasi secara langsung.

Allah SWT kemudian memelihara dan mempersiapkan Si kecil Muhammad SAW yang akan membawa risalah terbesar. Pernah suatu ketika Saidina Ali berkata, “Aku mendengar kata-kata dari kamu yang tidak pernah aku dengari padahal kita tinggal di tempat yang sama dan membesar bersama-sama?” Saidina Ali mempertanyakan bahasa-bahasa yang fasih dan hebat yang mengalir dari mulut Baginda SAW. Siapa yang mengajar Baginda SAW padahal mereka sama-sama berada di bani Saad yang berada jauh dari kota. Rasulullah SAW menjawab, “Addabani rabbi faahsana ta’dibi.. (Aku telah diajar oleh Tuhanku dengan pengajaran yang sebaik-baik)” Lahirlah seorang yang paling fasih dikalangan Arab. Kata-kata paling jelas (abyan) dan paling tepat (ablagh). Bagindalah yang telah dikaruniakan kepadanya jawami’ul kalim. Allah SWT berfirman, “Wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum (Dan tidak kami utuskan dari rasul melainkan dengan lidah -bahasa- kaumnya bagi menerangkan kepada mereka -agama dll-)” [Surah Ibrahim : 4] Maka sudah selayaknya Muhammad SAW selaku imam dan penutup para Rasul menjadi seorang yang paling jelas tutur kata dan bahasanya.

Kehadiran Muhammad Rasulullah SAW di dalam komuniti bangsa Arab telah membawa kesan yang amat sangat besar kepada bangsa Arab dan bahasanya. Keindahan bahasanya yang diiringi keperibadiannya yang mulia menyebabkan dia menerima anugerah agung berupa gelaran Al-Amin. Tiba masanya, Baginda diamanahkan pula membawa risalah Al-Quran yang merupakan tempayan yang menyimpan agama, hukum, hikmah, ilmu, sejarah dan sebagainya.

Al-Quran dan Rasulullah mempunyai pengaruh yang Maha dahsyat kepada bangsa Arab dan bahasanya. Pengaruh yang bukan hanya mengubah bahasa bahkan mengubah bangsa. Mengubah sikap dan tingkah laku. Mengubah cara berfikir dan cara bekerja. Mengubah gaya dan matlamat hidup. Mengubah segala-galanya. Perubahan yang paling dahsyat yang terjadi adalah lahirnya satu-satunya tamadun gergasi dunia yang berasaskan agama.

Bangsa Arab yang terpecah-pecah politik dan gaya bahasanya kini bersatu dalam satu bahasa rasmi iaitu Quraisy. Pengaruh Islam kepada kesusasteraan Arab juga tidak terkecuali. Secara garis besarnya perubahan yang paling menonjol yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Perubahan pada lafaz dan struktur ayat.

2. Perubahan pada makna yang disampaikan.

3. Perubahan pada topik yang dibincangkan.

Para penyair yang merupakan lambang dan kayu ukur tahap kesusasteraan bangsa Arab berpaling arah. Mereka meninggalkan syair-syair yang mengagung-agung nasab mereka, syair-syair yang menyulut api permusuhan, syair-syair tentang wanita kepada syair-syair yang tinggi nilainya. Bahkan tidak sedikit penyair yang meninggalkan syair secara keseluruhan seperti Labid bin Rabiah (seorang penyair mu’allaqah-Mu’allaqah adalah karya-karya pilihan yang lulus penilaian komuniti penyair di pasar dan karya yang lulus itu mendapat penghormatan ditempelkan di Ka’bah-). Labid hanya mengatakan satu bait sahaja setelah keislamannya iaitu, “Alhamdulillahillazi lam yu’tini ajla hatta labistu minal islami sarbala”

Hal yang hampir serupa berlaku kepada ‘Umar ketika ditanya akan syair yang baru setelah keislamannya, beliau menjawab, “Allah telah menggantikan syair dengan Al-Baqarah dan Ali Imran.

Keadaan ini membuatkan sebahagian pengkaji menyangka bahawa Islam telah menyebabkan kemunduran dan kesan negetif bagi perkembangan sastera di zaman ini. Sangkaan ini telah diutarakan oleh ramai pihak antaranya Ibnu Khaldun dalam karangan agungnya Muqaddimah. Penyataan Ibnu Khaldun ini mungkin merujuk kepada apa yang dinyatakan Ibnussalam Al-Jumahi dalam karya agungnya Tabaqat As-Syu’ara’.

Kita mengakui perubahan yang berlaku pada masyarakat Arab secara umum dalam memberi tindak balas dengan kedatangan Islam. Namun untuk menilai dan melabelkan kemunduran dari sudut kesusasteraan dengan kedatangan Islam adalah satu hal yang berlebihan. Hal ini dapat dibuktikan dimana persaingan yang berlaku pada komuniti Arab ketika itu sangat sengit. Kita telah banyak mendengar bagaimana usaha kelompok Kuffar demi melawan Islam. Hal nyata yang dilakukan adalah umpama menium seruling, membuat bising, mengolok-olok dan macam-macam lagi demi mengalihkan tumpuan manusia yang sedang mendengar Al-Quran atau hadis Rasulullah. Bahkan, tidak jarang penyair-penyair kuffar hadir untuk duel dengan penyair-penyair muslim.

Pernah satu ketika datang kepada Rasulullah SAW kaum dari Bani Tamim pada tahun Fathu (Pembukaan Kota Mekah). Mereka masuk ke dalam masjid dan berseru, “Hai Muhammad keluarlah kepada kami dan kita saling bertarung!” Maka Rasulullah SAW melayani cabaran Bani Tamim tersebut. Bangunlah ‘Atharid Bin Hijab lalu memberikan khutbah. Lalu Rasulullah SAW menyuruh Tsabit Ibnu Qais membalas khutbah tersebut. Kemudian bangun pula penyair Bani Tamim bernama Zubraqan bin Badr. Antara yang dikatakannya, “Nahnul kiramu fala hayyun yu’adiluna minnal muluku wa fina tanshubul biya’u, wakam qasarna minal ahyai kulluhum ‘indannihabi wa fadhlul’izzi yattabi’u..” Lalu Rasulullah SAW memerintah Hassan Ibnu Tsabit untuk menjawab syair tersebut. Antara yang dikatakan, “Inkana finnasi sabiquna ba’dahum fakullu sabaqin liadna sabaqihim tabi’u, a’tu nabiyyal huda wal birru tho’atuhum fama wanna nashruhum ‘anhu wala naza’u akrim biqaumi rasulullahi syi’atuhum iza tafarraqatil ahwa u wassyiya’u.”

Peristiwa di atas jelas menunjukkan betapa sastera menjadi pedang tajam yang membantu masing-masing golongan muslim dan kuffar dalam mencari tempat di hati dan minda masyarakat. Kemampuan dan tahap kesusasteraan masyarakat Arab yang kemudian menjadi masyarakat muslim semakin hebat dengan kehadiran Islam. Hebat kerana terpengaruh dengan keindahan bahasa Al-Quran. Hebat kerana terpengaruh dengan makna dan topik yang diangkat Al-Quran. Al-Quran sejak itu dan hingga kini menjadi rujukan yang mengandung nilai kesusasteraan yang amat tinggi.

Pengaruh besar Al-Quran dan Islam kepada kesusasteraan Arab menjadikan kesusasteraan Arab berubah bentuk dan warna. Ia seakan-akan bayi yang baru lahir. Segar!

Kita melihat perkembangan ketika itu semakin pesat. Namun, ketika keadaan umat Islam berubah, agama mula menjadi warisan. Golongan sahabat dan tabiin serta tabiuttabiin semakin berkurang. Umat islam khususnya para sasterawan mula keluar dari nilai-nilai murni yang dijunjung dan dipelihara para sasterawan muslim di dalam karya mereka sebelum ini. Mulalah lahir generasi muslim akan tetapi tidak tegas dalam sikap dan tingkah lakunya. Keislamannya rosak dengan ancaman dan cabaran zaman mereka yang mula diserang pelbagai penyakit dunia. Para penyair khususnya mula menjadikan syair senjata demi memenangkan idea mereka. Seperti mu’aradah (duel) yang terjadi antara Jarir dan Farazdaq dalam mempertarungkan syair-syair fanatik kepuakan, perselisihan, fitnah dan kesesatan. Ada pula golongan penyair gazal yang melantunkan syair-syair picisan di tempat-tempat bersukaria. Bahkan golongan ini sampai di kota suci Mekah dan Madinah. Kita mendengar sebahagian nama-nama mereka seperti Thuwais, Saib Khatsir, Jamilah, Ahwash, ‘Urji dan ramai lagi. Kita bahkan menemukan penyair yang peribadi mereka membingungkan seperti Abu Nawas. Abu Nawas hanyut di dalam syair-syair khamar, junun dan wanita (mar’ah) tapi ketika dia insaf dia menulis syair zuhud dan kematian seperti syairnya, “Ilahi lastu lilfirdausi ahla wala aqwa alannaril jahim, fahabli taubatan waghfir zunubi fainnaka grafiruzzanbil azimi..”

Perubahan terus berlaku seiring dengan berjalannya waktu. Fikrah islamiyyah semakin mewarnai kesusasteraan Arab dan menjadi sebati walau penyakit-penyakit duniawi tidak berhenti merebak.

Tibalah kita di zaman moden melihat warna-warna baru dalam tubuh kesusasteraan Arab. Pengaruh aliran klasik, romantik, fan lil fan (seni untuk seni), syirul hur (syair bebas dari bahr-bahr adalah kerangka atau awzan dalam syair Arab) dan banyak lagi aliran lain. Tidak hanya itu lahir pula aliran-aliran pemikiran yang pelbagai yang menjadikan sastera ladang perjuangan. Aliran feminisme, liberal, marxis, pro-barat, modernis, sufi dan yang seumpamanya.

Tidak cukup dengan itu lahir pula di zaman kita hari ini usaha menghancurkan bahasa Arab menggunakan karya-karya sastera. Mereka gigih berusaha menjadikan bahasa Ammiyyah yang serba kekurangan dan murahan sebagai pengganti. Mereka rosakkan lagi dengan meninggalkan asas-asas dalam bahasa Arab dan kesusasteraannya. Mereka celarukan dan rojakkan bahasa dan menganugerahkannya sebagai karya maha dahsyat. Nilai-nilai dan norma-norma kesusasteraan dihancurkan. Mereka yang berkepentingan disebalik keadaan ini sedar bahawa ia akan memberikan kesan yang besar iaitu larinya masyarakat dari bahasa ibunda mereka iaitu Arab yang luhur. Ia merupakan satu-satunya penyebab yang dapat memisahkan antara masyarakat dengan Al-Quran. Bagaimana tidak padahal mengalir darah bahasa rosak dan rojak dalam diri masyarakat yang tidak memungkinkan mereka memahami Al-Quran!!

Melihat akan bahaya yang mengancam, para sasterawan muslim yang sedar berjuang untuk menyusun dan mendokumentasikan, nilai-nilai, asas-asas, ciri-ciri, warna dan bentuk kesusasteraan Islam yang kita kenal dengan Adab Islamiy. Mereka mula menyusun dan mengkategorikan karya-karya yang perlu dijadikan contoh teladan dan perangsang dalam berkarya.

Ia kemudian mula dipopularkan di majalah-majalah dan akhbar-akhbar. Para pelajar dan pengkaji mula menjadikannya sebagai mata pelajaran dan bahan kajian. Kesan dan pengaruhnya mula dirasakan masyarakat dan para sasterawan tentunya.

Adab Islamiy berjaya meletakkan petanda dan garis panduan yang membuatkan setiap individu bebas berkarya tanpa perlu keluar dari jalur yang ditetapkan syarak. Kaum kuffar dan musuh Islam sentiasa melaungkan dan memaksa manusia untuk mengakui bahawa disiplin yang ditentukan dalam kesusasteraan Islam sebagai penghambat dan penyebab ketidakberkembangnya sastera. Bahkan peningkatan dan perkembangan pada mereka hanya ketika manusia keluar dari disiplin yang ditentukan Islam. Hal ini terbukti bilamana karya yang menyesatkan milik Nagib Mahfuz memenangi anugerah nobel. Padahal karyanya itu jelas-jelas memusuhi agama, bangsa dan bahasa.

Kesusasteraan Islam sama sekali tidak menghambat apalagi mengongkong seseorang untuk bebas bekarya, Kerana sisi pandang umat Islam kepada bebas adalah berbeza. Bebas bukan bererti bebas seperti yang ditafsirkan barat dan kaum kuffar. Kebebasan manusia adalah tanggungjawab.

Bagi umat Islam Al-Quran telah menggarisbawahi dua golognan sasterawan. Allah SWT berfirman, “Wassyu’ara u yattabi’uhumul ghawun, alam tara annahum fi wadin yahimun, wa annahum yaquluna ma la yaf’alun, illallazina amanu wa ‘amilussholihati wa zakarullaha katsiran wantasharu mim ba’di ma zulimu wa saya’lamullazina zolamu ayya munqalabin yanqalibun.” Surah Asy-Syu’ara’ : 224-227

Al-Quran membahagikan penyair yang menjadi maskot kepada sasterawan kepada dua golongan. Golongan pertama, adalah mereka yang tidak memiliki dhowabit (prinsip atau garis panduan) dalam berkarya. Tidak ada ikatan dengan Islam. Maka mereka adalah golongan yang diikuti oleh orang-orang yang sesat dan rosak. Mereka mengatakan perkara-perkara yang tidak mereka lakukan.

Golongan kedua adalah mereka yang iltizam dengan prinsip dan garis panduan (dhawabit) yang dirumuskan dari syariat Islam. Mereka menggunakan sastera untuk memberikan jawapan dan penyelesaian bagi permasalahan-permasalahan semasa di zaman mereka. Iman, amal sholeh, mengingati Allah dan tidak berlaku zalim adalah keperibadian asas yang dimiliki golongan ini.

Demikianlah secara ringkas, kemunculan mata pelajaran atau ilmu atau bidang atau apalah namanya yang kita kenal dengan Adab Islamiy. Semoga para sasterawan kembali merujuk kepadanya dan menjadikannya panduan dalam menyemarakkan lagi dunia dengan karya-karya segar yang menjadi petunjuk dan bukan sebaliknya.

No comments:

Post a Comment